7.6.8.184

 • Mirasçılar için yazı üretilmesi özelliği eklendi.

7.6.7.183

 • CAD modülü açılmama sorunu düzeltildi.

7.6.7.182

 • Malik silme fonksiyonu iyileştirildi.
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.

7.6.6.181

 • Raporlama penceresinde mirasçılar için yazı üretme özelliği düzeltildi.
 • Paneldeki parsel sayıları grafiği iyileştirildi.

7.6.6.180

 • Banka Ödeme ve Detaylı Ödeme Listelerinin PDF formatı revize edildi.
 • Banka Ödeme ve Detaylı Ödeme Listelerinin PDF formatında müştemilat bedeli toplam bedele dahil edildi.

7.6.6.179

 • Müştemilat ve mevsimlik ürün pencerelerinde malik seçilmeden kayıt yapılırken meydana gelen hata düzeltildi.
 • Detaylı Ödeme Listesini PDF ve TXT kaydetme özelliği eklendi.
 • Banka Ödeme Listesini PDF ve TXT kaydetme özelliği eklendi.
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.

7.6.5.178

 • Tapu Kayıt Listesine parsel açıklama bilgisi eklendi.

7.6.5.177

 • Raporlama penceresinde şablon klasörünü hatırlama özelliği eklendi.
 • Raporlama kodlarına müştemilat ve mevsimlik ürün sahip bilgileri eklendi.
 • Raporlama Kodları revize edildi.

7.6.4.176

 • Proje Özeti çoklu proje analizi iyileştirildi.
 • Adres Listesi sadeleştirildi.
 • Ödeme penceresinde ödeme tipi listesi düzeltildi.
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.

7.6.4.175

 • Belsis Excel Raporu İçeri Aktarma fonksiyonu iyileştirildi.
 • Dava sorgulama kriterlerine dava türüne göre sorgulama özelliği eklendi.

7.6.3.174

 • Belsis Excel Raporu İçeri Aktarma fonksiyonundaki hata düzeltildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.3.173

 • Belsis Excel Raporu İçeri Aktarma fonksiyonu güncel Belsis sürüme göre değiştirildi.

7.6.3.172

 • Belsis Excel Raporu İçeri Aktarma fonksiyonu kurum bilgilerini alacak şekilde iyileştirildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.3.171

 • Hisse pay ve paydası için girilen sayı limiti artırıldı.
 • NetCAD Kap dosyası kaydetme sorunu düzeltildi.
 • Kamulaştırma alanları girilmemiş parsellerin Tapu Kayıt Listesine gelmemesi sorunu düzeltildi.
 • Belsis Excel Raporu İçeri Aktarma fonksiyonu kat mülkiyet/irtifak hisselerini alacak şekilde iyileştirildi.
 • Excel Dosyası İçeri Aktarma fonksiyonu iyileştirildi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün sahip bilgisi giriş fonksiyonu iyileştirildi.

7.6.3.170

 • Parsel verilerini Excelden içeri aktarma fonksiyonu eklendi.
 • Raporlama kodlarına müştemilat ve mevsimlik ürün sahip listeleri eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün listelerine ilave bilgiler eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün pencerelerine sahip düzenleme özelliği eklendi.
 • Raporlama Kodları revize edildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.2.169

 • Durum çubuğu bilgilendirme mesajlarının görünmesini engelleyen hata giderildi.

7.6.2.168

 • Sorgu sonuçlarını parsel numarasına göre sıralama fonksiyonu iyileştirildi.

7.6.2.167

 • Kamulaştırılan alanlar için toplu birim değer girişi özelliği eklendi.
 • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri yapıldı.
 • Kadastral durumu toplu olarak kodlama özelliği iyileştirildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.1.166

 • Malik bazında genel sorgulama hatası düzeltildi.

7.6.1.165

 • Kamulaştırma listesi hazırlama sorgusu revize edildi.
 • Proje özetinde yüzölçüm hatası istatistiği revize edildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.1.164

 • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri yapıldı.
 • Harita penceresinin açılmasını engelleyen hata düzeldildi.

7.6.1.163

 • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri yapıldı.
 • Dahili sorgular iyileştirildi.
 • Liste kaydetme fonksiyonları iyileştirildi.
 • Ödeme Listesini metin dosyası olarak kaydetme özelliği eklendi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.6.0.162

 • Belsis excel raporu içeri aktarılırken hisse ve tescil tarihi olmayan kayıtların aktarımında karşılaşılan hata düzeltildi.
 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken Parseller tablosunda bulunmayan ancak Mustemilat, Mevsimlik ve dava tablolarında kaydı bulunan parsel ve maliklerin aktarımı ile ilgili seçenek eklendi.
 • Kişi seçim fonksiyonu iyileştirildi.

7.6.0.161

 • Malik silme esnasındaki hata düzeltildi.
 • Genel Sorgu Oluştur ve Tüm Proje Göster komutları sorgu sonuçlarında kişi bilgileri detaylandırıldı.
 • Veri ağacında seçilen parselin pencereler arası geçişte hatırlanması özelliği iyileştirildi.

7.6.0.160

 • Sorgu oluştururken irtifak alanların listelenmesi esnasındaki hata düzeltildi.

7.6.0.159

 • İl ve ilçe adlarının yeniden adlandırılabilmesi özelliği eklendi.
 • İl, ilçe ve mahalle silme özelliği eklendi.
 • Parsel geldisi ve gittisini takip etme fonksiyonu eklendi.
 • KamuVeri.xml dosyası güncellendi.

7.5.4.158

 • Proje özeti güncellendi.
 • SQL sunucusu üzerinden veri alma hatası düzeltildi.

7.5.4.157

 • Mahalle adının yeniden adlandırılabilmesi özelliği eklendi.
 • Dava sorgu sonucuna dava türü bilgisi eklendi.
 • Veri ağacı mahalle listeleme özelliği iyileştirildi.
 • Kamulaştırma alanı girilmemiş parsellerin sorgu sonucuna eklenmesi sağlandı.
 • Eski veritabanından kamulaştırma alanı negatif parsellerin aktarımı düzenlendi.
 • Mevsimlik ürün girişinde alan bilgisinin kamulaştırılan alandan otomatik alınması sırasındaki hata düzeltildi.

7.5.3.156

 • Eski veritabanından aktarımda parsellerin ayrıştırılması fonksiyonu iyileştirildi.
 • Eski veritabanından aktarımda parsel kaydı olmayan müştemilat ve mevsimlik ürünlerin parsel kaydının oluşturulması sağlandı.
 • Proje özeti güncellendi.
 • Raporlama Kodları revize edildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.5.3.155

 • Yeni parsel eklendiği zaman veri ağacının yapısının korunması özelliği eklendi.
 • Benzer parsel ekleme fonksiyonuna referans parselin maliklerini de otomatik aktarma seçeneği eklendi.
 • Kişi arama sonuçlarına parsel bilgileri eklendi.
 • Veri ağacı parsel sıralama fonksiyonu iyileştirildi.
 • Kullanıcı arayüzü iyileştirildi.
 • Bul fonksiyonuna ilave parametre eklendi.
 • Proje özeti güncellendi.
 • Raporlama Kodları revize edildi.
 • Uygulama Destek Sayfası güncellendi.

7.5.2.154

 • Parsel ekleme esnasında meydana gelen hata düzeltildi.
 • Tabloyu Excel kaydederken oluşan sıralama sorunu düzeltildi.
 • Uygulamayı manuel güncelleme özelliği eklendi.

7.5.2.153

 • Eski veritabanından düşünceler kolonunu aktarımda iyileştirmeler yapıldı.
 • Kullanıcı arayüzü iyileştirildi.
 • Kamulaştırma alan ve bedel girişi için şerit çubuğuna ve sağ tuş menüsüne yeni buton eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün bilgi girişi için şerit çubuğuna ve sağ tuş menüsüne yeni buton eklendi.
 • Dava bilgisi girişi için şerit çubuğuna ve sağ tuş menüsüne yeni buton eklendi.
 • Sağ tuş menüsüne filtreleme özelliği eklendi.
 • Bilgi pencerelerinin açılışındaki veritabanı sorguları optimize edilerek fonksiyonlar hızlandırıldı.
 • Kamulaştırma alan bilgisi girilmemiş parsellerin sorguda neden oldukları hata düzeltildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.

7.5.1.152

 • Listeleme ve istatistik fonksiyonları alfa nümerik parsel numarasına göre revize edildi.
 • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri yapıldı.
 • Tescil durumu fonksiyon düzeltmeleri yapıldı.

7.5.1.151

 • Genel sorgu oluşturma penceresinde parsel bazlı sorgulama sonucuna bedeller eklendi.
 • Excel kaydetme fonksiyonuna alan özet bilgileri eklendi.
 • Veri ağacında alfa nümerik parsel numarasının gösterimi düzeltildi.
 • NetCAD Kap/Kml dosyasını okuma fonksiyonu güncel dosya formatına göre revize edildi.

7.5.0.150

 • Tescil durumu tasarım değişikliği iyileştirildi.
 • PDF üretimi iyileştirildi.

7.5.0.149

 • Kamulaştırma bedel türüne fark bedel eklendi.
 • Proje özetine ve panel istatistiklerine fark bedel eklendi.
 • Proje özeti yazıcı çıktısına uygun hale getirildi ve sadeleştirildi.
 • Proje özetini zengin metin biçimi olarak kaydetme özelliği eklendi.
 • Bul komutuna yeni arama özellikleri eklendi.
 • Tescil durumu süreci hisse tesciline göre yeniden tasarlandı.
 • Genel sorgu oluşturma seçeneklerine tescil durumu eklendi.
 • Dinamik parsel özetine ilave bilgiler eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde malik bilgileri tescil durumuna göre renklendirildi.
 • KamuVeri.xml dosyası güncellendi.
 • Tüm Proje süzme komutu sorgu sonucu iyileştirildi.

7.4.7.148

 • Dava Sorgusu oluşturma özelliği eklendi.
 • Genel Sorgu komutunda parsel bazında analiz yaparken kamulaştırma alanları ve parsel tablosundaki diğer kolonları da gösterecek şekilde revize edildi.
 • Mirasçı ekleme penceresinde parsel listesinden mirasçı eklenememesi sorunu düzeltildi.
 • Dinamik parsel özetinde kamulaştırma alanı düzenleme esnasındaki kaydetme sorunu düzeltildi.
 • KamuAnaliz.xml dosyası güncellendi.
 • Tüm Proje süzme komutu kamulaştırma alanları ve parsel tablosundaki diğer kolonları da gösterecek şekilde genişletildi.

7.4.6.147

 • Proje kapatırken bağlantının açık kalması sorunu düzeltildi.
 • Mevsimlik ürün girişinde alan bilgisinin kamulaştırılan alandan otomatik alınması özelliği eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün bilgilerini silme özellikleri etkinleştirildi.
 • Profil çizim aracında boru hattı düşey kurp çizimi özelliği eklendi.

7.4.6.146

 • Veri konsolidasyon modülü eklendi.
 • Birden çok proje içeren veritabanları için birleştirilmiş gösterim seçeneği eklendi.
 • Parsel ağaç yapısı iyileştirildi.
 • Keşif ve duruşma bilgilerinin kayıt esnasında değiştirilmesiyle meydana gelen hata düzeldildi.
 • Parsel, malik, belge, duruşma, keşif ve ödeme bilgilerini silme özellikleri etkinleştirildi.
 • Dava ödeme bilgileri girişi iyileştirildi.

7.4.6.145

 • Proje özetine hisse tescil istatistikleri eklendi, metin biçimlendirmesi revize edildi.
 • Panele toplam tescil oranı eklendi.
 • Belsis excel raporu içeri aktarılırken birden fazla isimli maliklerin soyadlarının eksik getirilmesi sorunu düzeltildi.

7.4.6.144

 • Taşınmazlar, Kamulaştırma, Adres, Müştemilat ve Mevsimlik Ürün Listelerini metin dosyası olarak kaydetme özelliği eklendi.
 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken kişi düşünceler bilgisinin ilave olarak parsel açıklama alanına dahil edilmesi işlemindeki hata düzeltildi.
 • Proje özeti sadeleştirildi.
 • İstimlak dışı bırakılan parsellerin kamulaştırma listesinde görünmesi sorunu düzeltildi.

7.4.6.143

 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken kiracı durumundaki müştemilat ve mevsimlik ürün sahip bilgilerinin aktarım sorunu düzeltildi.
 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken kişi düşünceler bilgisi ilave olarak parsel açıklama alanına dahil edildi.
 • SQL Server bağlantısında veriye erişim ve düzenleme sorunu düzeltildi.
 • Dinamik parsel özeti fonksiyonları iyileştirildi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün listesine genel toplam satırı eklendi.
 • Proje özeti sayfa genişliği düzeltildi ve yazdırma özelliği eklendi.

7.4.5.142

 • Kamulaştırma alan ve birim fiyat girerken ondalık ayracını otomatik düzeltme özelliği eklendi.
 • Kamulaştırma alan bilgileri penceresinde bedel girerek birim bedel hesaplama özelliği eklendi.
 • Kişi bilgileri girişi iyileştirildi.
 • Profil aracındaki hatalar düzeltildi.
 • Tapu Kayıt Listesini metin dosyası olarak kaydetme özelliği eklendi.

7.4.5.141

 • Arama fonksiyonuna dava esas numarası dahil edildi.
 • Dinamik parsel özetine düzenleme özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde hatalı kodlanmış kayıtların meydana getirdiği hata düzeltildi.
 • Ödeme bilgilerinin kaydedilmesini engelleyen hata düzeltildi.
 • Raporlama kodları revize edildi.
 • Uygulama arayüzünde görsel iyileştirmeler yapıldı.
 • Küçük hatalar düzeltildi.

7.4.5.140

 • Çift malik kayıtlarını birleştirme özelliği eklendi.
 • KamuVeri.xml ve KamuAnaliz.xml tanımlama dosyalarını sunucudan otomatik indirme özelliği eklendi.
 • Raporlama kodlarına mevsimlik ürün bilgileri de eklendi.

7.4.5.139

 • Harita penceresinde parsel bilgi alma fonksiyonu iyileştirildi.
 • Harita penceresine tematik özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özeti ve veri giriş alanlarındaki listeleme özellikleri iyileştirildi.
 • Sağ tuş menüsü Değerleme kısayolu düzeltildi.

7.4.5.138

 • Raporlama penceresinde yazıların kaydedildiği klasörü hatırlama özelliği eklendi.
 • Raporlama penceresinde parsel seçim fonksiyonları iyileştirildi.
 • Raporlamada ölü maliklerin ve varsa mirasçılarının belirtilmesi özelliği eklendi.
 • Değerleme bilgilerinin kaydedilmesini engelleyen hata düzeltildi.
 • Dava penceresinde ödeme bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Müştemilat, mevsimlik ürün ve ödeme listesi PDF kaydetme komutları ağaç sağ tuş menüsüne eklendi.

7.4.4.137

 • Kadastral durumu toplu olarak kodlama özelliği eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün listesini PDF kaydederken ada parsel numarasına göre sıralama sorunu düzeltildi.
 • Web sayfası destek bağlantısı eklendi.

7.4.3.136

 • Edinim durumunu otomatik kodlama özelliği eklendi.
 • Kamulaştırma türünü otomatik kodlama özelliği eklendi.
 • Dava durumunu otomatik kodlama özelliği eklendi.

7.4.2.135

 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken ID kolonu eksikliğinden kaynaklanan hata düzeltildi.
 • Müştemilat Listesi PDF kaydetme özelliği eklendi.
 • Mevsimlik Ürün Listesi PDF kaydetme özelliği eklendi.

7.4.1.134

 • Hisse kontrol fonksiyonu iyileştirildi.
 • Parsel ve malik bilgilerini NetCAD Kap/Kml formatında kaydetme özelliği eklendi.
 • Profil CAD İşlemleri penceresi eklendi.
 • Harita penceresinde ağaç üzerinden parsel seçildiğinde özet bilgi gösterimi özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde parsel ve maliklerin süreç özetlerini listeleme özelliği eklendi.

7.4.0.133

 • Harita penceresi eklendi.
 • İstinaf ve üst mahkeme bilgi girişi için yeni alanlar eklendi.
 • Tarih bilgisi içeren alanların sıfırlanamaması hatası düzeltildi.
 • KOD ve LISTE tablolarının otomatik güncellenmesi özelliği eklendi.
 • Hatalı hisse için uyarı özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde sahibi olmayan mevsimlik ürün ve müştemilatların listelemesinde meydana gelen hata düzeltildi.
 • Raporlama penceresinde parsel seçim listesinde dava ve edinim bilgileri gösterge olarak eklendi.
 • Raporlamada kamulaştırma alanlarının gösterimindeki hata düzeltildi.

7.3.1.132

 • Seçenekler penceresine dinamik parsel özeti gösterme özelliği eklendi.

7.3.0.131

 • Proje özetinde dava bedel bilgileri kaynak tablosu düzeltildi.
 • Sorgulama oluşturma sonuçları düzeltildi.
 • Raporlamada dava bilgileri kaynaklı dosya oluşturma sorunları düzeltildi.

7.3.0.130

 • Dava penceresinde keşif bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Dava penceresinde duruşma bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Veri süzme komutlarındaki hatalar düzeltildi.

7.3.0.129

 • Panel gösterimindeki hata düzeltildi.

7.3.0.128

 • Raporlama penceresinde parsel seçim özelliği eklendi

7.3.0.127

 • Dava tablosu birleştirildi.
 • Farklı dava türleri eklenebilir hale geldi.
 • Kamulaştırma alan ve bedel veri girişi değiştirildi.
 • İlave iptal işlemleri için yeni fonksiyonlar eklendi.

Uygulama Ana Sayfası