7.4.5.140

 • Çift malik kayıtlarını birleştirme özelliği eklendi.
 • KamuVeri.xml ve KamuAnaliz.xml tanımlama dosyalarını sunucudan otomatik indirme özelliği eklendi.
 • Raporlama kodlarına mevsimlik ürün bilgileri de eklendi.

7.4.5.139

 • Harita penceresinde parsel bilgi alma fonksiyonu iyileştirildi.
 • Harita penceresine tematik özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özeti ve veri giriş alanlarındaki listeleme özellikleri iyileştirildi.
 • Bağlam menüsü Değerleme kısayolu düzeltildi.

7.4.5.138

 • Raporlama penceresinde yazıların kaydedildiği klasörü hatırlama özelliği eklendi.
 • Raporlama penceresinde parsel seçim fonksiyonları iyileştirildi.
 • Raporlamada ölü maliklerin ve varsa mirasçılarının belirtilmesi özelliği eklendi.
 • Değerleme bilgilerinin kaydedilmesini engelleyen hata düzeltildi.
 • Dava penceresinde ödeme bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Müştemilat, mevsimlik ürün ve ödeme listesi PDF kaydetme komutları ağaç sağ tuş menüsüne eklendi.

7.4.4.137

 • Kadastral durumu toplu olarak kodlama özelliği eklendi.
 • Müştemilat ve mevsimlik ürün listesini PDF kaydederken ada parsel numarasına göre sıralama sorunu düzeltildi.
 • Web sayfası destek bağlantısı eklendi.

7.4.3.136

 • Edinim durumunu otomatik kodlama özelliği eklendi.
 • Kamulaştırma türünü otomatik kodlama özelliği eklendi.
 • Dava durumunu otomatik kodlama özelliği eklendi.

7.4.2.135

 • Kamulaştırma Sürüm 4 verisi içeri aktarılırken ID kolonu eksikliğinden kaynaklanan hata düzeltildi.
 • Müştemilat Listesi PDF kaydetme özelliği eklendi.
 • Mevsimlik Ürün Listesi PDF kaydetme özelliği eklendi.

7.4.1.134

 • Hisse kontrol fonksiyonu iyileştirildi.
 • Parsel ve malik bilgilerini NetCAD Kap/Kml formatında kaydetme özelliği eklendi.
 • Profil CAD İşlemleri penceresi eklendi.
 • Harita penceresinde ağaç üzerinden parsel seçildiğinde özet bilgi gösterimi özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde parsel ve maliklerin süreç özetlerini listeleme özelliği eklendi.

7.4.0.133

 • Harita penceresi eklendi.
 • İstinaf ve üst mahkeme bilgi girişi için yeni alanlar eklendi.
 • Tarih bilgisi içeren alanların sıfırlanamaması hatası düzeltildi.
 • KOD ve LISTE tablolarının otomatik güncellenmesi özelliği eklendi.
 • Hatalı hisse için uyarı özelliği eklendi.
 • Dinamik parsel özetinde sahibi olmayan mevsimlik ürün ve müştemilatların listelemesinde meydana gelen hata düzeltildi.
 • Raporlama penceresinde parsel seçim listesinde dava ve edinim bilgileri gösterge olarak eklendi.
 • Raporlamada kamulaştırma alanlarının gösterimindeki hata düzeltildi.

7.3.1.132

 • Seçenekler penceresine dinamik parsel özeti gösterme özelliği eklendi.

7.3.0.131

 • Proje özetinde dava bedel bilgileri kaynak tablosu düzeltildi.
 • Sorgulama oluşturma sonuçları düzeltildi.
 • Raporlamada dava bilgileri kaynaklı dosya oluşturma sorunları düzeltildi.

7.3.0.130

 • Dava penceresinde keşif bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Dava penceresinde duruşma bilgileri girişi ve listelenmesi eklendi.
 • Veri süzme komutlarındaki hatalar düzeltildi.

7.3.0.129

 • Panel gösterimindeki hata düzeltildi.

7.3.0.128

 • Raporlama penceresinde parsel seçim özelliği eklendi

7.3.0.127

 • Dava tablosu birleştirildi.
 • Farklı dava türleri eklenebilir hale geldi.
 • Kamulaştırma alan ve bedel veri girişi değiştirildi.
 • İlave iptal işlemleri için yeni fonksiyonlar eklendi.

Uygulamayı İndir