Kod Listesi

DEĞERKOD
ProjeAdı«PROJE»
Tarih«TARIH»
Parsel.Il«IL»
Parsel.Ilce«ILCE»
Parsel.Mahalle«MAHALLE»
Parsel.AdaNo«ADA»
Parsel.ParselNo«PARSEL»
Parsel.PaftaNo«PAFTA»
Parsel.Mevki«MEVKI»
Parsel.Cilt«CILT»
Parsel.Sayfa«SAYFA»
Parsel.Cinsi«CINSI»
Parsel.TapuAlani«TAPU_ALANI»
Parsel.AraziVasfi«ARAZI_VASFI»
Parsel.MulkiyetAlan«MULKIYET_ALAN»
Parsel.UstHakkiAlan«USTHAKKI_ALAN»
Parsel.IrtifakAlan«IRTIFAK_ALAN»
Parsel.GeciciIrtifakAlan«GECICI_IRTIFAK_ALAN»
Parsel.MulkiyetBedel«MULKIYET_BEDEL»
Parsel.UstHakkiBedel«USTHAKKI_BEDEL»
Parsel.IrtifakBedel«IRTIFAK_BEDEL»
Parsel.GeciciIrtifakBedel«GECICI_IRTIFAK_BEDEL»
Parsel.KapitalizasyonOrani«KAPITALIZASYON_ORANI»
Parsel.ObjektifArtis«OBJEKTIF_ARTIS»
Parsel.YillikOrtalamaNetGelir«YILLIK_ORTALAMA_NET_GELIR»
Parsel.YayginMunavebeSistemi«YAYGIN_MUNAVEBE_SISTEMI»
Parsel.DegerlemeTarihi«DEGERLEME_TARIHI»
Kisi.Adi«ADI»
Kisi.Soyadi«SOYADI»
Kisi.Baba«BABA»
Kisi.Adres«ADRES»
Kisi.Telefon«TELEFON»
Kisi.TCKimlikNo«TC_KIMLIK_NO»
Kisi.Durumu«KISI_DURUMU»
Kisi.HissePay«HISSE_PAY»
Kisi.HissePayda«HISSE_PAYDA»
KisiHisse«HISSE»
Kisi.TapuTarihi«HISSE_TAPU_TARIHI»
Kisi.Cinsiyet«CINSIYET»
Kisi.DogumYeri«DOGUM_YERI»
Kisi.DogumTarihi«DOGUM_TARIHI»
Kisi.Rehin«HISSE_REHIN»
Kisi.SerhBeyan«HISSE_SERHBEYAN»
Kisi.Dusunceler«KISI_DUSUNCELER»
DavaAcele.EsasNo«ESAS_NO_27»
DavaAcele.KararNo«KARAR_NO_27»
DavaAcele.Mahkeme«MAHKEME_27»
DavaAcele.KamulastirmaBedeli«BEDEL_27»
HisseBedel27«HISSE_BEDEL_27»
DavaTescil.EsasNo«ESAS_NO_10»
DavaTescil.KararNo«KARAR_NO_10»
DavaTescil.Mahkeme«MAHKEME_10»
DavaTescil.KamulastirmaBedeli«BEDEL_10»
HisseBedel10«HISSE_BEDEL_10»
ToplamMulkiyetBedeli«TOPLAM_MULKIYET_BEDELI»
ToplamIrtifakBedeli«TOPLAM_IRTIFAK_BEDELI»
ToplamIrtifakBedeli«TOPLAM_USTHAKKI_BEDELI»
ToplamGeciciIrtifakBedeli«TOPLAM_GECICI_IRTIFAK_BEDELI»
ToplamKamulastirmaBedeli«TOPLAM_KAMULASTIRMA_BEDELI»
ToplamMustemilatBedeli«TOPLAM_MUSTEMILAT_BEDELI»
ToplamMevsimlikBedeli«TOPLAM_MEVSIMLIK_BEDELI»
ToplamKamulastirmaMustemilatBedeli«TOPLAM_KAMULASTIRMA_VE_MUSTEMILAT_BEDELI»
ToplamMulkiyetIrtifakBedeli«TOPLAM_MULKIYET_VE_IRTIFAK_BEDELI»
ToplamMulkiyetIrtifakMustemilatBedeli«TOPLAM_MULKIYET_VE_IRTIFAK_VE_MUSTEMILAT_BEDELI»
ToplamKamulastirmaAlani«TOPLAM_KAMULASTIRMA_ALANI»
ToplamHisseKamulastirmaBedeli«HISSE_TOPLAM_MULKIYET_BEDELI»
ToplamHisseIrtifakBedeli«HISSE_TOPLAM_IRTIFAK_BEDELI»
ToplamHisseGeciciIrtifakBedeli«HISSE_TOPLAM_GECICI_IRTIFAK_BEDELI»
ToplamHisseKamulastirmaBedeli«HISSE_TOPLAM_KAMULASTIRMA_BEDELI»
HisseToplamMustemilatBedeli«HISSE_TOPLAM_MUSTEMILAT_BEDELI»
HisseToplamMevsimlikBedeli«HISSE_TOPLAM_MEVSIMLIK_BEDELI»
MustemilatListe«MUSTEMILAT_LISTESI»
MustemilatSahip«MUSTEMILAT_SAHIP»
MustemilatSahipListe«MUSTEMILAT_SAHIP_LISTESI»
MevsimlikListe«MEVSIMLIK_LISTESI»
MevsimlikSahip«MEVSIMLIK_SAHIP»
MevsimlikSahipListe«MEVSIMLIK_SAHIP_LISTESI»
KisiListesiTCAdSoyadBaba«KISI_LISTESI_TC_AD_SOYAD_BABA»
KisiListesiTCAdSoyadAdres«KISI_LISTESI_TC_AD_SOYAD_ADRES»
KisiListesiTCAdSoyadBabaAdres«KISI_LISTESI_TC_AD_SOYAD_BABA_ADRES»
KisiListesiAdSoyadBabaAdres«KISI_LISTESI_AD_SOYAD_BABA_ADRES»
KisiListesiTCAdSoyadBabaHisse«KISI_LISTESI_TC_AD_SOYAD_BABA_HISSE»

Liste Kodları Detayı

DEĞERDETAY
ToplamMulkiyetBedeliParsel.MulkiyetAlan * Parsel.MulkiyetBedel
ToplamIrtifakBedeliParsel.IrtifakAlan * Parsel.IrtifakBedel
ToplamGeciciIrtifakBedeliParsel.GeciciIrtifakAlan * Parsel.GeciciIrtifakBedel
ToplamKamulastirmaBedeliToplamMulkiyetBedeli + ToplamIrtifakBedeli + ToplamGeciciIrtifakBedeli
ToplamMulkiyetIrtifakBedeliToplamMulkiyetBedeli + ToplamIrtifakBedeli
ToplamKamulastirmaAlaniParsel.MulkiyetAlan + Parsel.IrtifakAlan + Parsel.GeciciIrtifakAlan
MustemilatListeMustemilat.Adet + " Adet " + Mustemilat.Tanim + Mustemilat.Fiyat
MustemilatSahipListeMustemilat.Tanim + Mustemilat.Adet + Mustemilat.Fiyat + Mustemilat.Tutar + Mustemilat.Sahip + Mustemilat.Hisse
MevsimlikListeMevsimlik.Alan + " m² " + Mevsimlik.Tanim + Mevsimlik.Fiyat
MevsimlikSahipListeMevsimlik.Tanim + Mevsimlik.Alan + Mevsimlik.Fiyat + Mevsimlik.Tutar + Mevsimlik.Sahip + Mevsimlik.Hisse
KisiListesiTCAdSoyadBabaKisi.TCKimlikNo + Kisi.Adi + Kisi.Soyadi + Kisi.Baba
KisiListesiTCAdSoyadAdresKisi.TCKimlikNo + Kisi.Adi + Kisi.Soyadi + Kisi.Adres
KisiListesiTCAdSoyadBabaAdresKisi.TCKimlikNo + Kisi.Adi + Kisi.Soyadi + Kisi.Baba + Kisi.Adres
KisiListesiAdSoyadBabaAdresKisi.Adi + Kisi.Soyadi + Kisi.Baba + Kisi.Adres
KisiListesiTCAdSoyadBabaHisseKisi.TCKimlikNo + Kisi.Adi + Kisi.Soyadi + Kisi.Baba + Kisi.HissePay + "/" + Kisi.HissePayda
ToplamMustemilatBedeliMustemilat.Adet * Mustemilat.BirimFiyat
HisseToplamMustemilatBedeliMustemilat.Adet * Mustemilat.BirimFiyat * Mustemilat.Pay / Mustemilat.Payda
ToplamMevsimlikBedeliMevsimlik. Alan * Mevsimlik.BirimFiyat
HisseToplamMevsimlikBedeliMevsimlik. Alan * Mevsimlik.BirimFiyat * Mevsimlik.Pay / Mevsimlik.Payda
ToplamKamulastirmaMustemilatBedeliToplamKamulastirmaBedeli + ToplamMustemilatBedeli
ToplamMulkiyetIrtifakMustemilatBedeliToplamMulkiyetIrtifakBedeli + ToplamMustemilatBedeli
KisiHisseKisi.HissePay + "/" + Kisi.HissePayda
ToplamHisseKamulastirmaBedeliToplamKamulastirmaBedeli * Kisi.Hisse
ToplamHisseMulkiyetBedeliToplamMulkiyetBedeli * Kisi.Hisse
ToplamHisseIrtifakBedeliToplamIrtifakBedeli * Kisi.Hisse
ToplamHisseGeciciIrtifakBedeliToplamGeciciIrtifakBedeli * Kisi.Hisse
HisseBedel27DavaAcele.KamulastirmaBedeli * Kisi.Hisse
HisseBedel10DavaTescil.KamulastirmaBedeli * Kisi.Hisse

Uygulama Ana Sayfası