• Bu sayfalardan program ya da doküman indirebilmeniz için sizden siteye üye olmanız istenmez. :)

http://www.botas.gov.tr/kamulastirma/Kamu4_files/master03_image002.png

Kamulaştırma Programı

BOTAŞ genelinde doğal gaz iletim ve dağıtım hattı projelerinin ve Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı projesinin kamulaştırma çalışmalarında kullanılan program.

Sürüm 4.2.567


4.56 Mb

Koordinat Editörü

Koordinatları Excel’e benzeyen ara yüzüyle kolayca girerek koordinatlı olarak ekranda gösterme, datum ve projeksiyon dönüşümü yapabilme özelliklerine sahip, haritacıların işlerini kolaylaştıracak yazılım.

Yaygın olarak kullanılan koordinat dosyası biçimlerini destekler.

Sürüm
2.1.0.0

 
641 Kb

Splash (22507 bytes)

Poligon Hesabı

Dayalı ve kapalı poligon hesabı, dizi nirengi hesabı, yan nokta hesabı, röper hesabı, mesafe, semt ve açı hesabı, takeometrik olarak ölçülmüş noktaların koordinat hesabı yapabilir.
Dilimler arası (UTM ve GK) koordinat dönüşümü yapabilir ve bir noktanın coğrafi koordinatlarını hesaplayabilir.

Sürüm
4.0

2.51 Mb

Dolaylı Ölçüler Dengelemesi 2009

Bu dengeleme programı ile A , P ve -l matrislerini dolaylı ölçüler dengelemesi yöntemi ile çözebilirsiniz.

Sürüm
1.0.0.0

528 Kb

Tab To Dre

MapInfo Raster Tab dosyasını NetCAD Dre dosyasına dönüştürür.

Sürüm
1.0.0.0

874 Kb